Presentació

La Federació d'ADF del Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 2008 amb l'objectiu de representar, reunir esforços i recursos i coordinar a les ADF de la comarca per augmentar la seva eficàcia en les tasques de prevenció i extinció.

Les nostres principals funcions són:

  • Assessorar tècnicament a les ADF.
  • Formar als membres de les ADF en la prevenció i extinció d'incendis.
  • Donar suport en la execució d'obres i sol·licitud de subvencions.
  • Redactar els protocols d'actuació i coordinar l'actuació de les ADF en incendis forestals.

Formen part de la Federació 13 ADF que engloben 25 municipis de la comarca i 2 municipis de comarques veïnes: Gelida de l'Alt Penedès i Ullastrell del Vallès Occidental.

Si aneu al menú lateral, podreu trobar la informació de cada ADF membre de la Federació així com el mapa del pla d'actuació municipal (PAM) de cada poble de l'ADF.